cattleya design&management

BACK TO LIST

SUÉSADA 2018 SS

ART DIRECTION, GRAPHIC DESIGN

MODEL : Zdenka Kolarova(image)
Photographer : Shunichi Oda(A.K.A MANAGEMENT)
Stylist : SAHO
Hair : Kurushima
Make : Taeko Omae
Set designer / Prop Stylist : Shizuka Aoki(CATTLEYA TOKYO)
Art Director : Koji Shiouchi(CATTLEYA TOKYO)
Creative Studio : CATTLEYA TOKYO

 

https://www.fashionsnap.com/collection/suesada/2018ss/